Het is te begrijpen hoezeer in oude tijden het rituele aspect van Yoga vereist was, maar nu moet men opgaan via een directe gemeenschap met de Hoogste Wereld. De Yoga van het vuur voert iemand langs het kortste pad, zonder het contact met het leven op te geven. Dit betekent een verandering in het nieuwe begrip van de relatie tussen de werelden. Hart, #206

 
Agni Yoga betekent ‘de yoga van het vuur’. Yoga is Sanskriet voor de vereniging van het denken, het gevoel en het lichaam met het hoogste Zijn of het Hoogste Beginsel. Het betekent ook de methodes of disciplines om dat te bereiken. Agni Yoga is niet de weg van de rituele aspecten van yoga – lichamelijke oefeningen, ascetisme of het gebruik van mantrams tijdens meditatie – maar een manier van leven. Het is de yoga van de vurige energie van het bewustzijn, van verantwoordelijk en gericht denken. De leer is gericht op groei van het bewustzijn door bij te dragen aan het evolutionaire plan voor de hele mensheid.
 
Iedereen die de wet van arbeid ten dienste van de mensheid begrijpt, helpt de eigen opklimming. Iedereen die leert van het dienen van de evolutie van volkeren te houden, dient ook zijn eigen evolutie. Bovenaards IV, #772 
 
De Agni Yoga-leringen bevestigen het bestaan van de Geestelijke Hiërarchie van Licht, die de blauwdruk ontwikkelt voor het evolutionaire plan. Door de kwaliteit van liefde na te streven, wordt het hartcentrum ontwikkeld dat de verbinding vormt met de Hiërarchie, als ook met de ver gelegen werelden – die van andere planeten en die van de hogere lagen van bewustzijn. Door beheersing van het vuur van het denken en gemotiveerd door liefde kan de mens zo een creatieve vormgever worden van nieuwe combinaties van kosmische energieën.
Agni Yoga helpt de morele en geestelijke oriëntatiepunten te vinden waarmee wij kunnen leren zelf ons leven vorm te geven. Agni Yoga wordt daarom ook wel een ‘levende ethiek’ genoemd. Op die manier draagt men direct en praktisch bij aan het algemeen welzijn.
 
 
Er zijn veel occulte boeken, maar het merendeel daarvan kan nu niet worden gebruikt. De voornaamste reden daarvoor is dat men overal rekening houdt met enkele speciaal uitgekozen mensen. Maar Onze Leer heeft allen, allen, in gedachte! Alleen door deze oproepen aan allen kan abstracte ethiek door de Leer van het Leven vervangen worden. Hart, #155
 
 
 
 
 * Het symbool bovenaan deze pagina is ontworpen door Nicolaas Roerich. De tekst is in Sanskriet in Tibetaans schrift en betekent: De Gemeenschap van Maitreya.