De Stichting Agni Yoga Nederland bestaat sinds 1988. De Stichting heeft tot doel de Agni Yoga-leringen van Helena Roerich te vertalen en te verspreiden. Voor meer over ons zie Over ons.

De Leringen bestaan uit een geheel van hoogstaand esoterisch onderricht. Voor de Agni Yoga-filosofie zie Filosofie.

Voor meer informatie over de Agni Yoga-boeken: de wijze waarop ze tot stand zijn gekomen en hoe de inhoud is opgebouwd zie Over de Agni Yoga literatuur.

Voor biografische informatie over Helena Roerich en haar man Nicolaas Roerich zie Helena Roerich en Nicolaas Roerich.

U kunt de boeken bestellen via onze webwinkel zie Webwinkel of gratis downloaden via Downloads.

Onder de tab Downloads treft u ook enkele compilaties aan die u kunnen helpen bij uw verdere studie van de leringen.